Jak dražit

Jak se připojit do aukce

Letos je možné dražit jak přímo v sále během benefičního večera, tak současně online na webu aukceunicef.cz.

Pro možnost dražit v sále je nutná registrace dražitele. Naši registraci naleznete u vstupu do budovy. Po zaregistrování dostanete „dražební číslo“. Pokud budete chtít položku dražit, stačí zvednout dražební číslo tak, aby Váš příhoz registroval licitátor – Karel Voříšek. Minimální výše příhozu je 500 Kč. Vyvolávací cena každé panenky je 3 000 Kč.

Pokud se aukce nemůžete zúčastnit osobně, můžete pohodlně dražit i z pohodlí Vašeho domova na aukceunicef.cz. Pro online dražbu je nutná registrace a schválení organizátorem. Doporučujeme se registrovat dostatečně s předstihem (je možné kdykoliv).

 1. Na svém mobilním zařízení, tabletu nebo počítači navštivte stránky aukceunicef.cz. (Je nutné, aby zařízení bylo připojeno k internetu.)
 2. Na těchto stránkách se zaregistrujte jako dražitel. Do Vaší e-mailové schránky Vám přijde zpráva, kde je potřeba Vaši emailovou adresu odsouhlasit. Administrátor Vám obratem Vaši registraci schválí.
 3. Po schválení registrace a přihlášení do Vašeho účtu na stránkách www.aukceunicef.cz můžete dražit kteroukoliv panenku.
 4. Minimální výše příhozu je 500 Kč.
 5. Dražitel může přihazovat sám na sebe, tzn. zvýšit hodnotu daru.

Jak probíhá aukce

Aukce probíhá ve dvou fázích:

 1. fáze - sběr limitů
  • první část aukce trvá povětšinou několik týdnů a během této doby je možné u každé položky vložit limit - tedy maximální částku, kterou jste ochotni za položku zaplatit
  • vložený limit není veřejný pro ostatní uživatele
  • pokud je vloženo na položce více limitů, je aktuální cena určena jako druhý nejvyšší limit + minimální příhoz
  • pokud více uživatelů vložilo stejný limit na položku, vítězí první vložený limit
  • pokud jiný uživatel vložil vyšší limit, než je Váš limit, budete na toto automaticky upozornění e-mailem
  • sběr limitů je ukončen automaticky v předem daný čas, který je uveden na stránce aukce
  • uživatel s nejvyšším vloženým limitem nezískává automaticky položku v aukci, ale následuje druhá fáze aukce
 2. fáze - online aukce
  • po ukončení sběru limitů následuje ve stejný den druhá fáze, a to samotná online aukce
  • na webu www.aukceunicef.cz se můžete v tomto čase přihlásit do aukční konzole, kde probíhá dražba položek v reálném čase
  • pokud je na položce vložen limit z první fáze aukce, draží systém automaticky proti uživatelům až do výše limitu
  • na položku můžete přihodit během několika vteřin. Pokud dojde k příhozu od některého z uživatelů, odpočet do konce dražby položky se opakuje

 

Technické požadavky na dražbu pomocí online konzole

Správný běh aukční konzole je garantován v prohlížečích Google Chrome (verze 16 a novější), Firefox (v11+), Safari (v7+), Opera (v12.1+), Edge (v18+) a Internet explorer (verze 11).

 

Jak funguje online aukce pomocí konzole

Současně s ukončením sběru limitů se na stránce aukce zobrazí zelené tlačítko LIVE AUKCE, pomocí kterého vstoupíte do aukční konzole. Po přihlášení do vašeho účtu můžete postupně dražit položky z katalogu.

 

Ovládací prvky aukční konzole:

 1. Název a datum konání aukce
 2. Pořadové číslo položky v katalogu
 3. Vyvolávací cena
 4. Aktuální cena
  • ikona osoby značí, že nejvyšší aktuální cenu vložil uživatel v online aukci
  • ikona obálky značí, že nejvyšší aktuální cena je vložena automaticky z limitu
 5. Konec dražby položky v sekundách. Pokud během této doby dojde k navýšení aktuální ceny, odpočet do konce dražby položky běží znovu.
 6. Stiskem tlačítka proveďte příhoz v aukci na cenu uvedenou na tlačítku
  • pokud je tlačítko zelené s textem „vyhrávám“, máte vložen aktuální nejvyšší příhoz.
 7. Popis položky a kvalita
 8. Fotografie položky
 9. Výpis 3 následujících položek, které se budou dražit
 10. Výpis 3 naposledy dražených položek
 11. Výpis položek, které jste již v aukci vydražil(a)