UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků.

aktuální informace

Kniha a šance na lepší budoucnost: Co píší spisovatelé ve svých tajných dopisech?
Ve spolupráci s nakladatelstvím Argo pořádá česká pobočka UNICEF již čtvrtý ročník charitativního projektu Tajný dopis čtenáři. Dražba podepsaných knih s osobním dopisem autorů pro čtenáře podpoří vzdělávací programy na pomoc dětem, které kvůli krizovým situacím nemají přístup ke vzdělání.